صدور ۱۲۴ هزار مجوز کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها/ ۴ دستگاه با عملکرد صفر

همچنین سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه‌های کشور، دفاع و واجا، کانون کارشناسان رسمی و کانون وکلای دادگستری، دستگاه‌های جامانده یا قطع برای صدور مجوزهای کسب و کار بوده‌اند.

همچنین حدود ۲۷ درصد درخواست‌ها به تعداد ۱۱۴ هزار و ۱۹۵ مجوز رد شده‌اند. متقاضیان ۱۵ هزار و ۱۶۸ مجوز کسب و کار، انصراف داده‌اند. همچنین ۴ هزار و ۵۷۷ مجوز در صف صدور هستند و ۱۷۳ هزار و ۲۰۴ مجوز در مرحله بررسی قرار دارند. ۳۴.۲ درصد درخواست‌های مجوز کسب و کار نیز در مرحله بررسی مواجه با تأخیر قرار دارند.

صدور ۱۲۴ هزار مجوز کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها/ ۴ دستگاه با عملکرد صفر

سازمان اداری استخدامی، وزارت خارجه، سازمان نظام روانشناسی و فراجا نیز دستگاه‌هایی هستند که مجوز ارائه می‌دهند اما هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84945084/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B2%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%DB%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87

همچنین وزارت تعاون (مشاغل خانگی) با ۲۰۲ هزار و ۵۵۶ درخواست، وزارت جهاد کشاورزی با ۵۸ هزار و ۲۹۳ درخواست مجوز و وزارت صنعت، معدن و تجارت با ۳۴ هزار و ۱۴۲ درخواست مجوز، دستگاه‌های اصلی با بیشترین درخواست برای صدور مجوز بوده‌اند.

از بین ۲۲ دستگاه اصلی، وزارت ارشاد با ۲ هزار و ۷۶۲ درخواست، صندوق نوآوری ریاست جمهوری با ۱۲ درخواست، معاونت علمی ریاست جمهوری با ۲۶ درخواست و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هزار و ۱۶ درخواست، با وجود اتصال به درگاه ملی مجوزها، تاکنون هیچ مجوزی را برای متقاضیان صادر نکرده‌اند.

در بین دستگاه‌های اصلی، وزارت راه و شهرسازی با صدور مجوز برای بیش از ۳۸ درصد درخواست‌ها، بیشترین همکاری را در صدور مجوزهای کسب و کار داشته است. پس از آن، وزارت میراث فرهنگی با صدور مجوز برای بیش از ۳۷ درصد درخواست‌ها در رتبه دوم همکاری در صدور مجوزهای کسب و کار قرار دارد.

به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، آخرین اطلاعات دریافتی از درگاه ملی مجوزهای کشور حاکی از این است که در فاصله زمانی ۶ فروردین ماه امسال تا ۲۲ آبان ماه، ۴۲۶ هزار و ۶۳۷ درخواست اخذ مجوز توسط دستگاه های اصلی در درگاه ملی مجوزها ثبت و برای ۲۹ درصد آنها مجوز صادر شده است.

۴ دستگاه با عملکرد صفر

بیشترین درخواست مجوز مربوط به وزارت تعاون و مشاغل خانگی است که در سال جاری تا ۲۲ آبان ماه، ۲۰۲ هزار و ۵۵۶ درخواست صدور مجوز داشته است و ۷۱ هزار و ۵۸ مجوز معادل ۳۵ درصد درخواست‌ها را صادر کرده است اما در عین حال بیشترین تعداد تاخیر در بررسی را نیز با ۶۳ هزار و ۹۶۳ مورد داشته است.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری