صدور ۱۱۲ هزار مجوز کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها در کمتر از ۷ ماه


تهران- ایرنا- رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: از ۶ فروردین امسال تا ۲۱ مهرماه امسال ارائه کرد که در مجموع ۶۸۷ هزار و ۱۰۱ درخواست صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها ثبت شده بوده که ۱۱۲ هزار و ۵۲۳ مجوز صادر شده و ۱۰۰ هزار و ۸۵۴ عدم صدور مجوز داشته‌ایم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84918221/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B1%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری