صدور کارت بازرگانی و مجوز واحد فعلا به صورت حضوری است 


تهران- ایرنا- درگاه ملی مجوزهای کشور درباره کارت بازرگانی و مجوز واحدهای صنعتی اعلام کرد: به دلیل مشکلات فنی و قطعی‌های طولانی در سامانه‌های صدور کارت بازرگانی و صدور مجوز واحدهای صنعتی از تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه، امکان ثبت درخواست مجوزهای یادشده در درگاه ملی مجوزها غیرفعال شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85103199/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%81%D8%B9%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری