صدور مجوز های صیادی و شیلات از درگاه ملی مجوزها


تهران- ایرنا- وزیر اقتصاد از آغاز صدور مجوزهای مربوط به کسب و کارهای صیادی و شیلات توسط درگاه ملی مجوزها خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85126915/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری