صدور غیرحضوری مجوز برای نیمی از درخواست‌های درگاه ملی مجوزها/ دستگاه‌های غیرپاسخگو کدامند؟


تهران- ایرنا- از اول مرداد سال گذشته تا ۳۰ تیر امسال، ۱ میلیون و ۷۷ هزار و ۳۳ درخواست در درگاه ملی مجوزها ثبت شده که از این تعداد ۴۸۱ هزار و ۴۴۱ نفر موفق به دریافت مجوز کسب و کار خود به صورت کاملا الکترونیکی شدند. قوه قضائیه، سازمان برنامه و بودجه و شهرداری‌های کلانشهرها، از جمله دستگاه هایی هستند که هیچ مجوزی از طریق درگاه ملی مجوزها صادر نکرده‌اند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85183281/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7