صدور صورتحساب‌های فروش فقط با شماره اقتصادی جدید

به گزارش ایرنا از سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و باتوجه‌به ضرورت تخصیص و بهره‌برداری از شماره اقتصادی و ماده (6) آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام به تخصیص شماره اقتصادی جدید به فعالان اقتصادی نموده است. مؤدیان مالیاتی مکلف‌اند از یکم مهرماه امسال برای صدور صورت‌حساب‌های فروش کالا و عرضه خدمات، قراردادها و سایر اسناد مشابه از شماره اقتصادی جدید استفاده کنند.

فعالان اقتصادی می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی شماره‌ اقتصادی صادره برای خود را مشاهده کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84934952/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF

بر این اساس، برای تمامی مؤدیانی که ثبت‌نام خود را در نظام مالیاتی تکمیل کرده باشند شماره اقتصادی منحصربه‌فرد تخصیص می‌یابد.

شماره اقتصادی اشخاص حقوقی همان شناسه ملی این اشخاص است که از اردیبهشت‌ماه سال 1399 به‌عنوان شماره اقتصادی در نظر گرفته است همچنین برای اشخاص حقیقی به ازاء هر ثبت‌نام و پرونده مالیاتی یک شماره اقتصادی صادر می‌شود.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری