صدور روزانه مجوز برخط و بدون امضای طلایی ۵ برابر سال گذشته شد/ صدور ۶۷۰ هزار مجوز


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد: تسهیل صدور مجوزها یکی از شاخص‌ترین نمودهای بازگشت اقتصاد به ریل توسعه است که با جدیت دولت سیزدهم در این مسیر تاکنون اقدامات متعدد و اثرگذاری انجام شده تا جایی که در سال ۱۴۰۲ به صورت روزانه پنج برابر بیشتر از سال قبل مجوز به صورت برخط و بدون کاغذبازی و امضای طلایی صادر می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85214233/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%B7-%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B5-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری