صدور برخط و آنی گواهی موضوع ماده ۱۸۶ از مرز ۳۰ هزار فقره گذشت


تهران- ایرنا- معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به راه‌اندازی سامانه صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم (صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب و کار اشخاص حقیقی) گفت: تاکنون بیش از ۳۰ هزار گواهی موضوع ماده ۱۸۶ به صورت برخط از طریق این سامانه صادر شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84984700/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%B7-%D9%88-%D8%A2%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%B1%DB%B8%DB%B6-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%B3%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری