صدور اظهارنامه برآوردی برای مودیان فاقد پرونده مالیاتی می‌شود

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه با بیان ضرورت اولویت‌بندی اقدامات افزود: در همین راستا، حساب‏های دارای بالاترین گردش مالی و دستگاه‌های کارت‌خوان با بالاترین تراکنش بانکی که در سامانه‌های نظام مالیاتی ثبت‌نام نکرده‌اند و همچنین فاقد پرونده مالیاتی هستند، با همکاری بانک مرکزی و توسط خبره‌ترین کارشناسان مالیاتی در اداره کل حسابرسی ویژه سازمان در اولویت رسیدگی قرار خواهند گرفت.

به گزارش ایرنا از سازمان مالیاتی کشور، داود منظور در جلسه ستاد درآمدهای مالیاتی که باهدف بررسی کم‌وکیف و نحوه تولید اظهارنامه برآوردی مطلوب و متناسب با استانداردهای متقن برگزار شد، اظهار داشت: بر اساس ماده (۹۷) قانون مالیات‏های مستقیم، درآمد مشمول مالیات مودیان که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند، به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: کلیه مودیان صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی طبق مفاد مواد (۱۰۰) و (۱۱۰) قانون مالیات‏های مستقیم، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی مطابق با مقررات در موعد مقرر قانونی بابت درآمدهای مکتسبه خود در طول دوره مالیاتی بوده و چنانچه از ارائه آن خودداری کنند، سازمان مکلف به تولید اظهارنامه برآوردی با توجه اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی سازمان برای آنها خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84930902/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

وی ضمن اشاره به سیاست تحقق عدالت مالیاتی تأکید کرد: با عنایت به رویکرد سازمان امور مالیاتی در ارتباط با شناسایی مودیان جدید مالیاتی که تاکنون از ثبت‌نام در نظام مالیاتی خودداری نموده­اند و تصمیم سازمان بر تسریع فرایند شناسایی، مطالبه و وصول مالیات متعلقه به همراه جرائم مربوطه از این بخش از مودیان، باتوجه‌به تولید اظهارنامه­های برآوردی برای عملکرد سال ۱۴۰۰ و پس از آن، تولید اظهارنامه برآوردی و مطالبه مالیات از مودیانی که به تکالیف قانونی خود در تسلیم اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات در موعد مقرر قانونی اقدام ننموده­اند، قبل از شروع فرایند حسابرسی اظهارنامه‌های دریافتی در موعد مقرر، در اولویت اقدامات این سازمان قرار دارد.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری