صالح‌آبادی: سامانه‌هایی برای ثبات بازار ارز راه‌اندازی شد

وی ادامه داد: عرضه ارز مورد اقبال به اندازه کافی وجود دارد و اقداماتی اندیشیده شده است.صالح آبادی با بیان اینکه محدودیت های صرافی ها موجب ایجاد صف برای متقاضیان ارز شده است، تصریح کرد: به همین منظور سامانه هایی راه اندازی شده است که در این سامانه ها ارز و سکه عرضه می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84937259/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی در همه امور بازار حضور دارد، گفت: صادرکنندگان در سامانه های مختلف عرضه های خوبی لنجام می دهند و مشکلی در عرضه ارز وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، علی صالح‌آبادی روز چهارشنبه در حاشیه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره بازار ارز گفت: اقداماتی در حوزه نوسان ارز انجام شده و مهم این است ثبات و تعادل در ارز داشته باشیم.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری