صادرات ۱۳ میلیارد دلاری ایران به کشورهای عضو اکو در سال ۱۴۰۱


تهران- ایرنا- رئیس کل گمرک ایران گفت: در سال ۱۴۰۱ صادرات ایران به کشورهای عضو اکو ۱۳ میلیارد دلار و واردات از این کشورها به ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85127238/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B1%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری