صادرات حدود ۸۰۰ میلیون دلاری بخش تعاون در نیم‌سال اول سال ۱۴۰۱


تهران – ایرنا – معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از صادرات حدود ۸۰۰ میلیون دلاری بخش تعاون در نیم‌سال اول سال ۱۴۰۱ خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962847/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری