صادرات تجهیزات تراشه سازی هلند محدود شد

شرکت هلندی ASML که تولیدکننده بزرگ تجهیزات تراشه سازی است، در واکنش به این تصمیم، اعلام کرد که دستورالعمل مالی این شرکت در نتیجه مقررات جدید، تغییر نخواهد کرد. با این حال، ارزش سهام این شرکت ۳.۶ درصد و ارزش سهام شرکت ASM International به میزان ۱.۸ درصد نزول کرد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402040905293/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

بر اساس گزارش رویترز، چین، این اقدام که بخشی از تنشهای فزاینده میان دو قدرت اقتصادی بزرگ جهان است را تقبیح کرده است. در این بین، آمریکا ممکن است ماه میلادی آینده، مقررات بیشتری را در این خصوص اعلام کند.

به گزارش ایسنا، مقرراتی که شرکتهای تولیدکننده تجهیزات تراشه سازی را ملزم می کند پیش از صادرات، مجوز دریافت کنند، از اول سپتامبر اجرایی می شود. سند فنی تشریح کننده تجهیزاتی که صادرات آنها مستلزم دریافت مجوز است، به همراه این اعلامیه، منتشر شد.

دولت هلند در پی فشار آمریکا برای محدود کردن فروش قطعات پیشرفته به چین، مقررات جدیدی را اعلام کرد که صادرات برخی تجهیزات نیمه رسانای پیشرفته را محدود می کند.

آمریکا اکتبر گذشته، محدودیتهای صادراتی برای صادرات ابزار تراشه سازی آمریکایی به چین را با استناد به نگرانیهای امنیت ملی، وضع کرد و متحدانش را برای انجام اقدام مشابه، تحت فشار قرار داد.