شیوه‌نامه سنجش بهره‌وری شرکت‌های دولتی ابلاغ شد


تهران- ایرنا- سازمان ملی بهره‌وری از ابلاغ شیوه‌نامه سنجش بهره‌وری شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابعه، وابسته و تحت مدیریت دولت توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران خبر داد. 

منبع: https://www.irna.ir/news/85185612/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری