شیوه‌نامه رسیدگی به پرونده‌های بزرگ و مهم مالیاتی ابلاغ شد

بر اساس این دستورالعمل، مقررشده اداره کل حسابرسی ویژه با هماهنگی و معرفی دادستان انتظامی مالیاتی، بانک اطلاعات مأموران مالیاتی خبره و متخصص در امر حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی و حقیقی را تشکیل دهند.

شایان‌ذکر است پرونده‌های بزرگ و مهـم قابل حسابرسی در اجرای این شیوه‌نامه بـا پیشنهاد اداره کل حسابرسی ویژه و تأیید رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور انتخاب می‌شوند. همچنین مسئولیت هدایت، هماهنگی و نظارت بر زمان‌بندی و حسن اجرای فرایند حسابرسی پرونده‌های موضوع این دستورالعمل با هماهنگی ادارات کل ذی‌ربط به عهده اداره کل مذکور است.

طبق این دستورالعمل، اداره کل حسابرسی ویژه مکلف شده مراحل حسابرسی پرونده‌های منتخب را پیگیری و ضمن نظارت بر آن، هر دوهفته یکبار گزارش اقدامات انجام شده را در جلسه ستاد درآمدهای مالیاتی ارائه کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84935098/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF

گفتنی است این مأموران مالیاتی از سطوح حسابرس ارشد مالیاتی، رییس گروه حسابرسی مالیاتی و حسابرس کـل مالیاتی انتخاب شده‌اند و قرار است متناسب با وضعیت هر پرونده و در قالب گروه‌های سه تا پنج‌نفره نسبت به حسابرسی پرونده‌های مذکور اقدام لازم انجام دهند.

به گزارش ایرنا از سازمان مالیاتی کشور، داود منظور ضمن تأکید بر اهمیت تحقق درآمدهای مالیاتی تا پایان سال جاری و به‌منظور ارتقای کیفیت حسابرسی پرونده‌های بزرگ و مهم، شیوه‌نامه اجرایی گروه حسابرسی منتخب جهت رسیدگی به پرونده‌های بزرگ و مهم را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری