شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا از صرافی باینَنس


تهران- ایرنا- کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) درخواست کرده است دستور اضطراری برای مسدودکردن دارایی‌های صرافی باینَنس صادر شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85133147/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%86%D8%B3