شوک بانکی آمریکا قابلیت ایجاد بحران مالی را دارد


تهران- ایرنا- رئیس گروه بانکداری استرالیا و نیوزیلند (ANZ) و رئیس چهارمین بانک بزرگ استرالیا اذعان‌کرد: نگرانی‌های فراوانی وجود دارد که بحران بانکی آمریکا باعث ایجاد یک بحران مالی جهانی همانند بحران سال ۲۰۰۸ میلادی شود که جهان را در بدترین رکود خود پس از جنگ جهانی دوم فرو برد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85067273/%D8%B4%D9%88%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری