شورای اقتصاد جایگزین ستاد اقتصادی دولت می‌شود؟


تهران- ایرنا- آیت الله رئیسی در حکم انتصاب رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه، بر «فعال‌سازی و برگزاری مستمر جلسات شورای اقتصاد» تاکید کرد تا با احیای این شورا با محوریت سازمان برنامه، هماهنگی در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی افزایش یافته تا بدین ترتیب ضمانت اجرایی سیاست‌های اقتصادی و شانس موفقیت آنها افزایش یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85084840/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری