شهرداری‌ها هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند/ ۲۱ مجوز مصوب برای شهرداری تهران

۱۹-احداث بنا پروانه ساخت

بر مبنای این مصوبه، دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار مکلف است پس از انجام هماهنگی‌های لازم با شهرداری تهران، فرم راهنمای دریافت مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد.

 این مرکز همچنین از وزارت کشور خواست در اسرع وقت سامانه ای برای اتصال یکجای همه شهرداری ها به درگاه ملی مجوزها معرفی کند.

۴- گواهینامه تعیین توان فنی و گروه‌بندی پیمانکاران امور شهربان، معبربان و حریم‌بان

۶- مجوز کارفو

بر اساس مصوبه نشست شصت و سوم هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ۲۱عنوان مجوز شهرداری تهران به همراه شرایط، مدارک و هزینه‌های صدور آنها در نشست شصت و سوم هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به تصویب رسیده که این مصوبه در ۲۸ تیرماه از سوی وزیر اقتصاد ابلاغ شد.

۹- مراکز مشارکتی

۱۵-پروانه اشتغال به حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری با تاکسی

۲-گواهینامه تعیین توان فنی و گروه‌بندی پیمانکاران کنترل و مبارزه با جانوران مضر شهری

با گذشت بیش از چهار ماه از مهلت قانونی، هنوز شهرداری های سراسر کشور به درگاه ملی مجوزها وصل نشده اند و به صورت دستی و کاغذی و با شرایط بعضا سلیقه ای برای داوطلبان کسب وکارهای شهری، مجوز صادر می‌کنند.

۱۳-پروانه بهره‌برداری تاکسی سرویس‌های شهری

۳- گواهینامه تعیین توان فنی و گروه‌بندی پیمانکاران امور زیباسازی

۱۷-پروانه ساختمانی (پروانه شهرسازی و ساخت به صورت توام)

۱- گواهینامه تعیین توان فنی و گروه‌بندی پیمانکاران رفت و روب و جمع‌آوری

۱۰-پروانه اشتغال رانندگان حمل و نقل بار درون شهری

۱۲-تأسیس دفتر خدمات الکترونیک شهر

۵- فعالیت روز بازارها

۱۴-پروانه بهره برداری شرکت حمل و نقل بار درون شهری

به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار اخیرا از وزارت کشور خواست فهرست کسب وکارهای مصوب شهرداری تهران و همچنین سایر شهرهای کشور به خصوص شهرهای ساحلی و مرزی که ممکن است کسب و کارهای خاص خود را داشته باشد، ارایه کند تا شرایط صدور همه مجوزهای صادره توسط همه شهرداری‌ها در سراسر کشور، استاندارد و همسان شده و امکان اعمال سلیقه در صدور مجوزهای شهرداری ها حذف شود.

۱۸-احداث و فعالیت (مشارکت و بهره‌برداری) مراکز معاینه فنی خودروهای سبک و موتورسیکلت

۸- فعالیت کانون‌های فرهنگی هنری مردمی

٢١ عنوان مجوز مربوط به شهرداری شامل موارد زیر است:

با توجه به این مصوبه ابلاغی، در خصوص سایر مجوزهای شهرداری تهران که به عنوان مجوز کسب و کار شناسایی نشده‌اند؛ ضرورت دارد دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در گام بعدی، نسبت به بررسی و طرح آنها در هیأت مقررات‌زدایی اقدام کند.

۱۱-پروانه فعالیت بهره‌برداری شرکت‌های خصوصی اتوبوسرانی درون شهری

۱۶-صدور موافقت اولیه مجوز احداث و فعالیت(مشارکت و بهره‌برداری) مراکز معاینه فنی خودروهای سبک و موتورسیکلت

۷- تابلوهای صنفی

۲۰-پروانه ساختمانی بدون حق ساخت (شهرسازی)

وزارت کشور مکلف است با همکاری دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، کاربرگ‌های مصوب شهرداری تهران را با بقیه شهرداری‌های سراسر کشور تطبیق داده و از طریق یک درگاه، همه شهرداری‌ها را به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل کند.

۲۱-پایان کار ساختمانی


منبع: https://www.irna.ir/news/84844484/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%DB%B2%DB%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری