شناسایی ۶۰ ملک دولتی استان خوزستان و ایلام به عنوان اموال مازاد


تهران- ایرنا- کمیته تخصصی مولدسازی دارایی‌های دولت در چهارمین جلسه خود در سال جاری، تعداد ۶۰ ملک دولتی استان خوزستان و ایلام را به عنوان اموال مازاد دولتی شناسایی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85118794/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B6%DB%B0-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری