شناسایی ۶هزار میلیارد تومان تراکنش در معامله رمز ارز/مالیات بر عایدی سرمایه و مقابله با سوداگری


تهران- ایرنا- رییس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: به‌تازگی درگاه پرداختی با ۶ هزار میلیارد تومان که واریز حساب داشته است شناسایی شد که بر اساس بررسی‌های این سازمان، این واریزها به‌منظور معامله رمز ارز بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84972456/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B6%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری