شناسایی ۱۳ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی توسط چند شرکت صوری


تهران- ایرنا- رییس کل سازمان امور مالیاتی با اعلام اینکه چند شرکت صوری حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داشتند، گفت: معاملات صوری مسئله ای ملی است و حل آن نیز نیازمند عزمی ملی است. ناآگاهی مردم زمینه ساز سودجویی شرکت های صوری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85001513/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B1%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری