شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید با کاهش فشار بر فعالان اقتصادی


تهران- ایرنا- رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور شفافیت نظام مالیاتی را به نفع فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار دانست و گفت: درآمدهای مالیاتی باید از طریق بهره‌گیری بیش از پیش از ظرفیت‌های بر زمین مانده در نظام مالیاتی همچون گسترش چتر مؤدیان مالیاتی، شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید و مقابله با فرار مالیاتی محقق شود.    

منبع: https://www.irna.ir/news/85220433/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری