شناسایی و تکمیل داده‌ها در مرحله نخست طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان

فاز نخست این طرح شناسایی دقیق اطلاعات، رفتار مصرفی و عملکرد نانوایان است و در فاز دوم اجرای آن با امکان سنجش فراگیر عملکرد واحدهای پخت نان در سراسر کشور، امکان بازرسی هوشمند و مدیریت و توزیع هوشمند تخصیص گندم و آرد یارانه‌ای در کشور فراهم می‌شود.

به گزارش روز شنبه ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه مردم سالاری با عنوان «کارتخوان‌ها نان‌ها را کوچک کردند» و همچنین مطلب روزنامه آرمان امروز با عنوان «وزیر نان خوردن مردم را می‌شمارد»، اعلام کرد: طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان (مهیا) بزرگ‌ترین زیرساخت سخت افزاری و نرم افزاری برای مدیریت توزیع یک کالای یارانه‌ای در ۱۵ سال گذشته است که در دولت سیزدهم، تنها ظرف  مدت ۱۰۰ روز، در سطح کشور به فراگیری بالای ۹۵ رسیده است.

بر مبنای اطلاعات به دست آمده از ۱۰۰ روز نخست اجرای فاز اول این طرح روزانه بیش از ۸.۹ میلیون تراکنش خرید نان به ارزش ریالی ۸۲ میلیارد تومان و در قالب فروش بیش از ۱۰۵ میلیون قرص انواع نان ثبت می‌شود.

در جریان اجرای این طرح ثبت فروش نان غیرواقعی، جابه‌جایی کارتخوان‌ها و انتقال کارتخوان به واحد صنفی دیگر، تولید تراکنش‌های جعلی توسط برخی نانوایان و… به منظور سوءاستفاده از کمک هزینه دولت به نانوایان یا بهره‌مندی غیرعادلانه از آرد یارانه‌ای، با تحلیل داده‌ای سوابق رفتار نانوایان در کارتخوان‌های هوشمند، به صورت مداوم در حال انجام است و برخورد با تخلفات در ادامه اجرای طرح، انجام خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84876807/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری