شناسایی فرارهای مالیاتی با کنترل تراکنش‌های بانکی مشکوک


تهران – ایرنا- رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرارهای مالیاتی با کنترل تراکنش‌های بانکی مشکوک و افزایش بازرسی‌های میدانی مالیاتی جهت احقاق حقوق مردم خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85073662/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%DA%A9

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری