شناسایی شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی


تهران- ایرنا- سازمان امور مالیاتی کشور برای شناسایی شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی فراخوان صادر کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967851/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری