شفاف شدن وضعیت سرخابی‌ها با واگذاری/ نماد پرسپولیس روز شنبه بازگشایی می‌شود

رییس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: باشگاه استقلال و پرسپولیس اولین باشگاه‌هایی بودند که برای آنها افزایش سرمایه از محل تقدم صورت گرفت.

وی با بیان اینکه جعبه سیاه باشگاه استقلال و پرسپولیس با واگذاری باز شد، افزود: همه متوجه این مسئله شدند که گره کور مدیریت و اداره دو باشگاه باز نمی‌شود، مگر آنکه مدلی در پیش گرفته شود که در آن شاهد شفافیت، انضباط مالی و مشارکت مردمی باشیم.

قربان زاده اظهار داشت: در بازگشایی امروز نماد استقلال ١٤٤ میلیون برگه سهم به ارزش ٥٨ میلیارد تومان معامله انجام شد که بیش از ١٣٠ میلیون برگه سهم توسط سهام‌داران حقیقی خریداری شد.

وی تأکید کرد: بر اساس پیگیری‌های انجام شده قرار بر این است تا نماد باشگاه پرسپولیس برای روز شنبه بازگشایی شود.

حسین قربان زاده امروز (چهارشنبه) در آیین بازگشایی نماد سرخابی‌ها در فرابورس و آغاز معاملات ثانویه دو باشگاه اظهار داشت: فراز و نشیب‌های زیادی را برای بورسی شدن سرخابی‌ها طی کردیم.

ادامه دارد …


منبع: https://www.irna.ir/news/84864975/%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C

قربان زاده ادامه داد: به این مسئله توجه شد که سودآوری اقتصادی و جریان نقدینگی ٢ باشگاه فقط در قالب افزایش سرمایه و واگذاری صورت می‌پذیرد.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری