شفافیت شرایط صدور بیش از ۴۸۰۰ مجوز کسب و کار


تهران- ایرنا- بر اساس اعلام وزارت اقتصاد از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم شرایط صدور ۴۸۴۲ مجوز به تصویب هیات مقررات‌زدایی رسیده و در درگاه مجوزها بارگذاری شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85029092/%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری