شفافیت در دولت سیزدهم رانت‌ها را از بین برد/ حذف رانت مدیران دولتی پس از دو دهه


تهران- ایرنا- مدیرعامل سازمان حسابرسی کشور گفت: دولت سیزدهم با شعار شفافیت روی کار آمد و در همان ابتدای کار وزیر اقتصاد در این مسیر تصمیمات مهمی گرفت که یکی از آنها حذف تبصره سه ماده سه اساسنامه جامعه حسابداران رسمی بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85413951/%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری