شفاف‌سازی گمرک درباره محموله ۱۰ هزار تنی روغن و ۳۰۰۰ تنی ذرت دامی آلوده در گمرک نوشهر


تهران- ایرنا- گمرک جمهوری اسلامی ایران در پی انتشار اخباری از بازدید رئیس قوه قضائیه از گمرک نوشهر درباره دو موضوع محموله ۱۰ هزار تنی روغن خوراکی و ۳۰۰۰ تنی ذرت دامی آلوده شفاف سازی کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85133540/%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D9%88-%DB%B3%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%B0%D8%B1%D8%AA