شفاف‌سازی مالی اصل اول در وزارت اقتصاد است


تهران- ایرنا- رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد تاکید کرد: شفاف‌سازی مالی، اصل اول در وزارت اقتصاد بوده و هدف ما افزایش امید در جامعه است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85172776/%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA