شعبه رسیدگی به تخلف دستگاه‌های صادرکننده مجوز در مراکز استان‌ها تعیین شد


تهران- ایرنا- مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار با صدور اطلاعیه‌ای از تعیین شعب رسیدگی به تخلف دستگاه‌های صادرکننده مجوز در مراکز استان‌ها خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85205833/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری