شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی از ابتدای دی ماه به سامانه مودیان متصل می‌شوند


تهران- ایرنا- رییس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: از ابتدای دی ماه شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری مشمول قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان شده و ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی می‌شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84977016/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری