شرکت‌های بورسی و فرابورسی ۸۰ هزار صورتحساب الکترونیکی صادر کردند

به گزارش ایرنا از سازمان امور مالیاتی، «محمد برزگری» در بیستمین جلسه ستاد هوشمندسازی، با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۰ میلیون کارپوشه اختصاصی در سامانه مودیان ایجاد شده، افزود: اکنون همه مودیان مالیاتی دارای کارپوشه اختصاصی در سامانه مودیان هستند.

رییس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور تصریح‌کرد: سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تسهیل در اجرای این قانون، نسبت به ثبت نام و عضویت کلیه مشمولان قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در سامانه مؤدیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به ایشان اقدام کرده و اشخاص حقوقی دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به تناوب ملزم به اجرای این قانون خواهند شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84948086/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DB%B8%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF

برزگری اضافه‌کرد: تا تاریخ ۲۵ آبان ماه، شرکت‌های بورسی و فرابورسی بیش از ۸۰ هزار صورتحساب الکترونیکی صادر کردند و همچنین تعداد ۳۵۹ حافظه مالیاتی فعال توسط این شرکت ها ایجاد شده است.

وی اعلام‌کرد: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به‌عنوان نخستین گروه از مشمولان اجراکننده قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از ابتدای آبان‌ماه ملزم به اجرای این قانون و صدور صورت‌حساب الکترونیکی شدند و شرکت های دولتی نیز از تاریخ اول دی‌ماه، مکلف به صدور صورت حساب الکترونیکی خواهند شد.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری