شاکله بودجه ارسالی دولت حفظ و درآمدهای نفتی بدون تغییر تصویب شد


تهران – ایرنا – رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ با تاکید بر اینکه تلاش این کمیسیون حفظ شاکله لایحه ارسالی دولت بوده است، گفت: منابع مورد نظر دولت از محل صادرات نفت خام و گاز طبیعی بدون تغییر به تصویب رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85054642/%D8%B4%D8%A7%DA%A9%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری