شالیکاران نسبت به کنترل بیماری بلاست اقدام کنند

موسوی ادامه داد: بارش باران برای مزارعی که در مرحله پنجه زنی و یا خوشه دهی هستند، بسیار مفید است.

معاون امور تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان خاطرنشان کرد: با توجه به پیش بینی هواشناسی استان پس از این بارندگی، هوای گرم و آفتابی در پیش خواهیم داشت لذا حتما کشاورزان نسبت به کنترل بیماری بلاست اقدام کنند.

علی موسوی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به بارش باران در استان گیلان و تاثیر آن بر شالیزارها، اظهار کرد: بارش باران در حال حاضر می‌تواند هم تاثیر خوب و هم تاثیر نه چندان مطلوب به طور مثال در گرده افشانی ایجاد کند.

وی افزود: به کشاورزان توصیه می کنم کرت های مزارع خود را باز کنند تا آب در اراضی تجمع نکند و باعث ورس نشود.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402042616821/%D8%B4%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

وی با بیان اینکه ۶۳ مرکز خدمات کشاورزی در گیلان وجود دارد، تصریح کرد: ضروری است کشاورزان با مراجعه به این مراکز سموم مجاز را تهیه کنند.

موسوی گفت: برای تامین آب شالیزارها نگرانی خاصی نداریم و برنامه ریزی های لازم در این خصوص انجام شده است.

ایسنا/گیلان معاون امور تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گیلان گفت: با توجه به پیش بینی هواشناسی استان پس از این بارندگی، هوای گرم و آفتابی در پیش خواهیم داشت لذا حتما کشاورزان نسبت به کنترل بیماری بلاست اقدام کنند.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری