شاخص‌های حساب‌های بانکی تجاری و غیرتجاری در طرح مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد


تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی شاخص‌های شناسایی حساب بانکی تجاری و غیرتجاری را در طرح مالیات بر عایدی سرمایه تعیین کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84985879/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری