سیاست تثبیت در حال ثمردهی/ تورم ماهانه به کمترین نرخ ۳۳ ماه اخیر رسید


تهران- ایرنا- یک ماه پس از آنکه بانک مرکزی از کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۵.۲ درصد در پایان دی خبر داد، گزارش مرکز آمار نشان داد تورم ماهانه در بهمن با ثبت رکورد ۱.۴ درصدی به کمترین رقم ۳۳ ماه اخیر رسیده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85395986/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AB%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%DB%B3%DB%B3-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری