سکه بهار آزادی ۲۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمت خورد


تهران- ایرنا- هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز (پنجشنبه، اول تیرماه) در بازار تهران ۲۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله شد که نسبت به روز گذشته ۴۰۰هزار تومان افزایش داشت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85148438/%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%B2%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF