سونامی اخراج کارکنان شرکت‌های بزرگ آمریکایی


تهران- ایرنا- بسیاری از شرکت‌ها در صنایع فناوری، رسانه، مالی و خرده‌فروشی در سال ۲۰۲۳ میلادی کاهشی چشمگیر در تعداد کارکنان خود ایجاد کردند و قصد دارند به این اقدام تداوم بخشند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85369410/%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری