سومین ورشکستگی بانکی آمریکا/ تصاحب بانک فِرست‌ ریپابلیک از سوی جِی‌پی‌مورگان


تهران- ایرنا- نهادهای تنظیم‌گر آمریکا روز دوشنبه اعلام کردند که بانک فِرست‌ ریپابلیک توقیف شده و برای فروش این بانک به شرکت خدمات مالی و بانکداری جِی‌پی مورگان چِیس، توافق شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85098351/%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D9%BE%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری