سود قیمت‌گذاری دستوری به جیب دلالان رفته است


تهران- ایرنا- حذف قیمت گذاری دستوری یک ضرورت در اقتصاد کشور ما است، زیرا بخش مولد اقتصاد و مصرف کننده همواره از آن آسیب دیده و فقط دلالان از آن منتفع شده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84960003/%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری