سودده شدن ۵ بانک دولتی که در دوره روحانی زیان‌ده شده بودند


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد: پنج بانک از ۶ بانک دولتی بر مبنای صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ که اخیراً در کدال منتشر شده، سودده شده‌اند و شاهد کاهش ۶۰.۳ درصدی زیان بانک ملی بوده‌ایم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84917830/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%B5-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری