سوداگری در بازار خودرو و ارز از جلوه‌های معطلی طرح مالیات بر عایدی سرمایه است


تهران- ایرنا- عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور و کارشناس اقتصادی با اشاره به معطل مانند تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس، گفت: علت گرایش به سوداگری در بازارهای خودرو، مسکن، طلا و ارز به خاطر نبود مالیات بر عایدی سرمایه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84981781/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%84%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری