سوداگران ارزی در تور مالیاتی


تهران – ایرنا – هوشمندسازی نظام مالیاتی راه‌های فرار مالیاتی را به‌گونه‌ای بسته است که سوداگران ارزی که در حال جولان‌دادن بوده‌اند، نیز در تور مالیاتی می‌افتند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84960799/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری