سوئیفت برای انتقال ۶ میلیارد دلار ایران باز شد


تهران- ایرنا- سامانه سوئیفت که از سال ۹۷ برای اکثر بانکهای ایرانی تحریم شده بود، هم اکنون برای انتقال شش میلیارد دلار ارزهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی باز شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85226029/%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری