سهم عمده صنعت در رشد ۹ ماهه ۱۴۰۱/ صادرات و مصرف خصوصی موتورهای اصلی رشد


تهران- ایرنا- بررسی گزارش مرکز آمار از رشد اقتصاد کشور در ۹ ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد بخش‌های صنعتی کشور پیشتازان رشد بوده‌اند و همچنین صادرات و مصرف خصوصی دو عامل مهم رشد اقتصاد کشور در این مدت بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85054215/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%85%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B9-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری