سمنان، خط‌شکن تحقق شعار سال با احیای ۸۰ واحد راکد تولیدی


سمنان- ایرنا- سمنان با احیای ۸۰ واحد تولیدی راکد، سومین استان برتر کشور در احیای واحدهای تولیدی غیرفعال، بهترین زمینه را برای حرکت در مسیر منویات رهبر معظم انقلاب در تحقق شعار سال مبنی بر «مهار تورم و رشد تولید» دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85076757/%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7-%D8%B4%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DB%B8%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری