سقوط سهام بانک‌های آمریکا در پی اظهارات وزیر خزانه‌داری این کشور


تهران- ایرنا- پس از اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا در خصوص احتمال ضرورت ادغام بانک‌های بیشتر، سهام بانک‌های منطقه‌ای آمریکا سقوط کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85116279/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری