سقوط جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم

به گزارش ایرنا، یکی از ادعاهای دولت قبل، رشد چشمگیر سرمایه گذاری به ویژه سرمایه خارجی صرفا با دستیابی به توافق هسته ای و ذیل سیاست «تعامل با جهان» بود. با این حال آمارهای رسمی کشور نشان می دهد کاهش سرمایه‌گذاری در دولت قبل، هم در بخش سرمایه‌گذاری داخلی و هم در بخش سرمایه‌گذاری خارجی رخ داده است.

بانک مرکزی نیز آمار سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را طبق نمودار زیر منتشر کرده که بیانگر سقوط سرمایه‌گذاری خارجی در دولت روحانی است. این در حالی است که رکورد سالانه جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز مربوط به دولت دهم است.

بر اساس آمار سازمان بین‌المللی آنکتاد، وابسته به سازمان ملل متحد، که آمار جریان سرمایه‌گذاری در جهان را اعلام می‌کند، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در دولت گذشته به پایین‌ترین سطح دو دهه اخیر سقوط کرده است.

سقوط جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم

بدین ترتیب حسن روحانی که با وعده حل مشکلات اقتصادی کشور با مذاکره و جذب سرمایه‌گذاران خارجی روی کار آمده بود، در این زمینه هم ضعیف‌ترین کارنامه را به جای گذاشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84856339/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری